top of page

Cobiau Cymreig | Welsh Cobs

Cystadleuaeth  | Competition
Cystadleuaeth   | Competition
Cystadlu | Compete
Cystadlu | Competing
1
Lawrlwythwch y ddogfen gystadlu.
Llenwch y ddogfen gan ddefnyddio meddalwedd Spread Sheets.
Safiwch y ddogfen gyda'ch enw yn y teitl.
Download the competing document.
Fill in the document using  Spread Sheet software.
Save the document with your name in the title.
2
Uwchlwythwch y ddogfen a llenwch y ffurflen.
Upload the document and fill in the form.
3

Lawrlwythwch i'w argraffu

Download to print

Iola Roberts,

Plas yn Trofarth, Llangernyw,

Abgergele,

LL22 8RD

Siec - Sioe Wledig Llanrwst | Cheque - Llanrwst Rural Show

Cobiau Cymreig | Welsh Cobs
Dogfen | Document

Diolch | Thanks

Talu ffi cystadlu.
Pay the competing fee.
bottom of page