top of page

Merlod Cymreig, Cobiau a Shetland |
Welsh Ponies, Cobs and Shetland

Cystadleuaeth  | Competition
Cystadleuaeth   | Competition
Cystadlu | Compete
Cystadlu | Competing

1. Gwnewch nodyn o rif y dosbarth.

Note the class number.

2. Casglwch y wybodaeth ar gyfer cystadlu.

  • Enw neu ddisgrifiad o'r anifail.

  • Rhif Cofrestru

  • Enw y Sire a'r Dam

  • Enw'r perchenog

Collect the information required to compete.

  • Name or description of the animal

  • Registry number

  • Name of the Sire and Dam

  • Name of Owner

3. Ewch i'r dudalen cofrestru a thalu.

Visit the register and pay page.

Cliciwch i gystadlu | Click to compete

Ysgrifennydd yr adran  | Secretary of the class

Cysylltwch ar ysgrifennydd am gymorth.
Contact the secretary for help

Lawrlwythwch i'w argraffu

Download to print

Iola Roberts,

Plas yn Trofarth, Llangernyw,

Abgergele,

LL22 8RD

Siec - Sioe Wledig Llanrwst | Cheque - Llanrwst Rural Show

bottom of page