top of page
Cystadleuaeth  | Competition
Cystadleuaeth   | Competition
Cystadlu | Competing
Cystadlu | Competing

1. Gwnewch nodyn o rif y dosbarth.

Note the class number.

2. Casglwch y wybodaeth ar gyfer cystadlu.

  • Enw neu ddisgrifiad o'r anifail.

  • Rhif nod clust.

  • Statws MAEDI-VISNA 

Collect the information required to compete.

  • Name or description of the animal

  • Ear tag number.

  • MAEDI-VISNA Status.

3. Ewch i'r dudalen cofrestru a thalu.

Visit the register and pay page.

Cliciwch i gystadlu | Click to compete

Ysgrifennydd yr adran Ddefaid | Secretary of the Sheep class

Cysylltwch ar ysgrifennydd am gymorth.
Contact the secretary for help
bottom of page