top of page

0900

Cae yn agored i'r cyhoedd | Showground open to the public

0930

Beirniadu/Judging

Adran Geffylau:  Ceffylau Ysgafn; Adrannau A, B, C & D a Shetlands – Cae Ceffylau

Horse Section:  Light horses; Sections A, B, C & D & Shetlands – Horse Field

Cwningod a Moch Cwta yn eu cewyll

Rabbits and Cavies to be penned

1000

Arddangosfa Crwbanod Enfawr Aldabra (drwy'r dydd) 

Giant Aldabra Tortoises display (throughout the day)

1015

Beirniadu Defaid a Gwartheg/Judging of Cattle & Sheep – PRIF GYLCH/MAIN RING

1030

Beirniadu Crefftau Cartref/Homecraft Judging

Cwrs Ystwythder Cwn/Dog Agility Course – PRIF GYLCH/MAIN RING

1230

Arddangosfa Bwyellwyr/Axemen Demonstration

Cystadleuaeth Cwn Anwes/Pet Dog Competition – PRIF GYLCH/MAIN RING

Beirniadu Ceffylau Gwedd/Judging of Shire Horses – PRIF GYLCH/MAIN RING

Beirniadu/Judging of Welsh Supreme Championship – PRIF GYLCH/MAIN RING

1300

Agoriad Swyddogol y Sioe gan Mrs Nan Williams, Llywydd y Sioe 2023

Official Opening of the Show by Mrs Nan Williams, Show President 2023


1315

Beirniadu Pencampwr Adrannau Defaid a Gwartheg – PRIF GYLCH

Sheep and Cattle Champion Judging – MAIN RING

1330

Cystadleuaeth Gyrru Trol/Carriage Driving Competition – PRIF GYLCH/MAIN RING

1400

Arddangosfa Hen Dractorau/Vintage Tractors Display


1430

Beirniadu Ci Anwes Gorau’r Sioe /Judging of Best Pet Dog in Show.

Arddangosfa Bwyellwyr/Axemen Demonstration.

1500

Prif Orymdaith/Grand Parade – PRIF GYLCH/MAIN RING

1530

Rhannu cwpannau Adran Garddwriaeth a Chrefftau Cartref yn y Babell Gynnyrch

Presentation of Awards of Horticulture and Homecraft in Produce Marquee


Tynnu Rhaff/Tug of War

1600

Inter Hunt Relay 


BAR: Yr Anghysur


bottom of page