0900

Cae yn agored i'r cyhoedd | Showground open to the public

0930

Beirniadu/Judging

Adran Geffylau:  Ceffylau Ysgafn; Adrannau A, B, C & D a Shetlands – Cae Ceffylau

Horse Section:  Light horses; Sections A, B, C & D & Shetlands – Horse Field

Cwningod ac Anifeiliaid Anwes yn eu cewyll/Rabbits and Pets to be penned

1015

Beirniadu Defaid a Gwartheg/Judging of Cattle & Sheep – PRIF GYLCH/MAIN RING

1030

Beirniadu Crefftau Cartref/Homecraft Judging

Cwrs Ystwythder Cwn/Dog Agility Course – PRIF GYLCH/MAIN RING

1230

Arddangosfa Bwyellwyr/Axemen Demonstration

Cystadleuaeth Cwn Anwes/Pet Dog Competition – PRIF GYLCH/MAIN RING

Beirniadu Ceffylau Gwedd/Judging of Shire Horses – PRIF GYLCH/MAIN RING

Beirniadu/Judging of Welsh Supreme Championship – PRIF GYLCH/MAIN RING

1300

Agoriad Swyddogol y Sioe gan Mr Elystan Metcalfe, Llywydd y Sioe 2022

Official Opening of the Show by Mr Elystan Metcalfe, Show President 2022

1315

Beirniadu Pencampwr Adrannau Defaid a Gwartheg – PRIF GYLCH

Sheep and Cattle Champion Judging – MAIN RING

1330

Cystadleuaeth Gyrru Trol/Carriage Driving Competition – PRIF GYLCH/MAIN RING

1400

Arddangosfa Hen Dractorau/Vintage Tractors Display

Rhannu cwpanau Adran Cwningod ac Anifeiliaid Anwes/ Presentation of Rabbits and Pet awards

1430

Beirniadu Ci Anwes Gorau’r Sioe /Judging of Best Pet Dog in Show.

Arddangosfa Bwyellwyr/Axemen Demonstration.

1500

Prif Orymdaith/Grand Parade – PRIF GYLCH/MAIN RING

1530

Rhannu cwpannau Adran Garddwriaeth a Chrefftau Cartref yn y Babell Gynnyrch

Presentation of Awards of Horticulture and Homecraft in Produce Marquee


Tynnu Rhaff/Tug of War

1600

Gwilym Bowen Rhys       yn y Bar | at the bar


Inter Hunt Relay - CANCELLED

1800

Tudur Wyn yn y bar

Tudur Wyn at the bar