Diwrnod y Sioe | Show Day

 
Amserlen   | Timetable

0900

Cae yn agored i'r cyhoedd | Showground open to the public

0930

Beirniadu/Judging

Adran Geffylau:  Ceffylau Ysgafn; Adrannau A, B, C & D a Shetlands – Cae Ceffylau

Horse Section:  Light horses; Sections A, B, C & D & Shetlands – Horse Field

Cwningod ac Anifeiliaid Anwes yn eu cewyll/Rabbits and Pets to be penned

1015

Beirniadu Defaid a Gwartheg/Judging of Cattle & Sheep – PRIF GYLCH/MAIN RING

1030

Beirniadu Crefftau Cartref/Homecraft Judging

Cwrs Ystwythder Cwn/Dog Agility Course – PRIF GYLCH/MAIN RING

1230

Arddangosfa Bwyellwyr/Axemen Demonstration

Cystadleuaeth Cwn Anwes/Pet Dog Competition – PRIF GYLCH/MAIN RING

Beirniadu Ceffylau Gwedd/Judging of Shire Horses – PRIF GYLCH/MAIN RING

Beirniadu/Judging of Welsh Supreme Championship – PRIF GYLCH/MAIN RING

1300

Agoriad Swyddogol y Sioe gan Mr Elystan Metcalfe, Llywydd y Sioe 2022

Official Opening of the Show by Mr Elystan Metcalfe, Show President 2022

1315

Beirniadu Pencampwr Adrannau Defaid a Gwartheg – PRIF GYLCH

Sheep and Cattle Champion Judging – MAIN RING

1330

Cystadleuaeth Gyrru Trol/Carriage Driving Competition – PRIF GYLCH/MAIN RING

1400

Arddangosfa Hen Dractorau/Vintage Tractors Display

Rhannu cwpanau Adran Cwningod ac Anifeiliaid Anwes/ Presentation of Rabbits and Pet awards

1430

Beirniadu Ci Anwes Gorau’r Sioe /Judging of Best Pet Dog in Show.

Arddangosfa Bwyellwyr/Axemen Demonstration.

1500

Prif Orymdaith/Grand Parade – PRIF GYLCH/MAIN RING

1530

Rhannu cwpannau Adran Garddwriaeth a Chrefftau Cartref yn y Babell Gynnyrch

Presentation of Awards of Horticulture and Homecraft in Produce Marquee


Tynnu Rhaff/Tug of War

1600

Gwilym Bowen Rhys       yn y Bar | at the bar


Inter Hunt Relay - CANCELLED

1800

Tudur Wyn yn y bar

Tudur Wyn at the bar

Gall yr amseroedd newid | All times are subject to change

Swyddogion | Officers
 
Llywydd | President

Mr Elystan Metcalfe, Melin y Coed

Cadeirydd | Chairman

Mr Gareth Meirion Williams, Carmel

Is-gadeirydd | Vice-chairman

Mr Huw Owen, Maenan

Milfeddygon | Veterinary Surgeons

Wern Veterinary Group, Llanrwst

Trysorydd | Treasurer

Mr Euros Lloyd, Nant y Rhiw

Ysgrifennydd Cyffredinol | General Secretary

Anwen Gwilym, Llanddoged

Ysgrifennydd Cynorthwyol | Assistant Secretary

Glesni Lloyd, Nant y Rhiw

Ysgrifennydd Nawdd | Sponsorship Secretary

Rachael Jones, Glan Conwy

Ysgrifennydd y Stondinau Masnach
Tradestand Secretary

Mr Gareth Meirion Williams, Carmel

Cynrychiolwyr y Pwyllgor Bwyd
Food Committee Representatives

Anwen Hughes & Carol Salmond

Ysgrifennydd y Tlysau 
Trophy Secretary

Glesni Lloyd, Nant y Rhiw

Ysgrifennydd y Raffl Fawr
Grand Raffl Secretary

Mr Robin Ellis, Llanrwst

Is-Lywyddion | Vice Presidents

Mr & Mrs A Algieri, Tyddyn Uchaf, Carmel, Llanrwst

Mr Eric Evans & Sioned Mair, Nant y Fedwen, Carmel, Llanrwst

Mr A Hughes, Y Glyn, Melin y Coed, Llanrwst

Mr & Mrs A Hughes, Hendy, Cae Melwr, Llanrwst

Mr E. L Hughes, Coed Llydan, Melin y Coed, Llanrwst

Mr & Mrs E.M. Hughes, Cae Melwr, Llanrwst

Mr & Mrs P Hughes, Coed y Ceirw, Llanrwst

Mr & Mrs T Hughes, Hwylfa Ddu, Nant y Rhiw

Mr & Mrs A Jones, Cyffdy, Llanrwst

Mr Gary Lloyd Jones, Llanrwst

Mr & Mrs Jones, Siop Ucha, Melin y Coed

Mrs C Jones Godre’r Coed, Llanrwst

Mr P P Jones, Rhydycreuau, Betws y Coed

Mr & Mrs R M Matthews, Carneddau, Llanrwst

Mrs Prydwen Morris, Bryn Rodyn, Melin y Coed, Llanrwst

Mr & Mrs W Owen, 28 Llwyn Brith, Llanrwst

Mr & Mrs B Owen, Bodrach, Carmel, Llanrwst

Mr & Mrs J Owen, Cefn Coch Uchaf, Llanrwst

Mr W I Owen, Nant y Wrach Fawr, Llanrwst

Mr & Mrs A Roberts, 9 Parc yr Eryr, Llanrwst

Mr Bryn Roberts, Tan y Fron, Melin y Coed

Mr E Roberts, Ty Gwyn, Llanrwst

Mr & Mrs E Roberts, Godre’r Graig, Llanrwst

Mrs G Roberts, Hendre Wen, Llanrwst

Mr S Roberts, Tyddyn Hen, Llanrwst

Ms L Snape & Noel Uzzell, Ty Mawr, Melin y Coed

Dr Johl-Smith, Millbank, Melin y Coed 

Teulu Clytiau Teg, Nant y Rhiw, Llanrwst

Teulu Fedw, Carmel, Llanrwst

Teulu Fedw, Nant y Rhiw, Llanrwst

Teulu Garth y Pigau, Nant y Rhiw, Llanrwst

Teulu Gors Wen, Carmel, Llanrwst

Teulu Henblas, Carmel, Llanrwst

Teulu Llwyn Goronwy, Carmel, Llanrwst

Teulu Pant Siglan, Llanrwst

Teulu Rhiw, Nant y Rhiw, Llanrwst

Teulu Ty’n Twll, Nant y Rhiw, Llanrwst

Mr Allan Wheeler, Tu Uchaf, Melin y Coed, Llanrwst

Ms Manon Williams, Bryn Said Eglwys, Llanddoged, Llanrwst

Mr & Mrs Rheinallt Williams, Bryn Dyffryn, Melin y Coed, Llanrwst

 
Teithio i'r Sioe | Getting to the Show

Y DOLYDD, FFORDD YR ORSAF, LLANRWST, LL26 ODS

WhatsApp Image 2022-06-08 at 10.19_edited.jpg

Gwasanarth Bws Cyrchu

Shuttle Bus Service

Pob hanner awr | Every Half Hour

10am -8pm

Watling Street

Llwyn Brith

Nebo Road (YDC)

Cae Person

Pen y Dre

Cae'r Felin

Cae Sioe | Showground

Noddwyd | Sponsored

Llew Jones International

Ni chaniateir ceir ar y Cae Sioe

Cars are not allowed on the Show Ground

Trwy garedigrwydd:

Mr & Mrs Euros Evans, Belmont, Llanrwst

Mr & Mrs Nelson Haerr, Meadowsweet, Llanrwst.

 
Mynediad | Entry

Mynediad:  Oedolion £7; Plant £3; tocyn Teulu: £16 (2+2)

Admission:  Adults:  £7; Children: £3; Family Ticket: £16 (2+2)

Gelli'r talu gyda cerdyn | Card payments welcome

Cyflysterau | Amenities
 
Cymorth | Assistance