top of page

Diwrnod y Sioe | Show Day

Amserlen | Timetable
Amserlen   | Timetable

Gall yr amseroedd newid | All times are subject to change

0900

Cae yn agored i'r cyhoedd | Showground open to the public

0930

Beirniadu/Judging

Adran Geffylau:  Ceffylau Ysgafn; Adrannau A, B, C & D a Shetlands – Cae Ceffylau

Horse Section:  Light horses; Sections A, B, C & D & Shetlands – Horse Field

Cwningod a Moch Cwta yn eu cewyll

Rabbits and Cavies to be penned

1000

Arddangosfa Crwbanod Enfawr Aldabra (drwy'r dydd) 

Giant Aldabra Tortoises display (throughout the day)

1015

Beirniadu Defaid a Gwartheg/Judging of Cattle & Sheep – PRIF GYLCH/MAIN RING

1030

Beirniadu Crefftau Cartref/Homecraft Judging

Cwrs Ystwythder Cwn/Dog Agility Course – PRIF GYLCH/MAIN RING

1230

Arddangosfa Bwyellwyr/Axemen Demonstration

Cystadleuaeth Cwn Anwes/Pet Dog Competition – PRIF GYLCH/MAIN RING

Beirniadu Ceffylau Gwedd/Judging of Shire Horses – PRIF GYLCH/MAIN RING

Beirniadu/Judging of Welsh Supreme Championship – PRIF GYLCH/MAIN RING

1300

Agoriad Swyddogol y Sioe gan Mrs Nan Williams, Llywydd y Sioe 2023

Official Opening of the Show by Mrs Nan Williams, Show President 2023


1315

Beirniadu Pencampwr Adrannau Defaid a Gwartheg – PRIF GYLCH

Sheep and Cattle Champion Judging – MAIN RING

1330

Cystadleuaeth Gyrru Trol/Carriage Driving Competition – PRIF GYLCH/MAIN RING

1400

Arddangosfa Hen Dractorau/Vintage Tractors Display


1430

Beirniadu Ci Anwes Gorau’r Sioe /Judging of Best Pet Dog in Show.

Arddangosfa Bwyellwyr/Axemen Demonstration.

1500

Prif Orymdaith/Grand Parade – PRIF GYLCH/MAIN RING

1530

Rhannu cwpannau Adran Garddwriaeth a Chrefftau Cartref yn y Babell Gynnyrch

Presentation of Awards of Horticulture and Homecraft in Produce Marquee


Tynnu Rhaff/Tug of War

1600

Inter Hunt Relay 


BAR: Yr Anghysur


1800

BAR: Tudur Wyn

Swyddogion | Officers
Swyddogion | Officers
Llywydd | President

Mrs Nan Williams

Cadeirydd | Chairman

Mr Gareth Meirion Williams, Carmel

Is-gadeirydd | Vice-chairman

Mr Huw Owen, Maenan

Milfeddygon | Veterinary Surgeons

Wern Veterinary Group, Llanrwst

Trysorydd | Treasurer

Mr Euros Lloyd, Nant y Rhiw

Ysgrifennydd Cyffredinol | General Secretary

Anwen Gwilym, Llanddoged

Ysgrifennydd Cynorthwyol | Assistant Secretary

Glesni Lloyd, Nant y Rhiw

Ysgrifennydd Nawdd | Sponsorship Secretary

Rachael Jones, Glan Conwy

Ysgrifennydd y Stondinau Masnach
Tradestand Secretary

Mr Gareth Meirion Williams, Carmel

Cynrychiolwyr y Pwyllgor Bwyd
Food Committee Representatives

Carol Salmond

Ysgrifennydd y Tlysau 
Trophy Secretary

Glesni Lloyd, Nant y Rhiw

Ysgrifennydd y Raffl Fawr
Grand Raffl Secretary

Dilys Gwilym & Anwen Jones

Is-Lywyddion | Vice Presidents

Bull Inn, Llenbedr y Cennin

Mr & Mrs A Algieri, Tyddyn Uchaf, Carmel, Llanrwst

Mr G O Edwards, Fferm Tanrallt, Conwy

Mr Eric Evans & Sioned Mair, Nant y Fedwen, Carmel, Llanrwst

Mr A Hughes, Y Glyn, Melin y Coed, Llanrwst

Mr & Mrs A Hughes, Hendy, Cae Melwr, Llanrwst

Mr E. L Hughes, Coed Llydan, Melin y Coed, Llanrwst

Mr & Mrs E.M. Hughes, Cae Melwr, Llanrwst

Mr & Mrs P Hughes, Coed y Ceirw, Llanrwst

Mrs M Hughes, Siop Marilyn, Trefriw

Mr Alwyn Jones, Rowen

Mrs C Jones Godre’r Coed, Llanrwst

Mr P P Jones, Rhydycreuau, Betws y Coed

Mr & Mrs R M Matthews, Carneddau, Llanrwst

Mr & Mrs B Owen, Bodrach, Carmel, Llanrwst

Mr & Mrs J Owen, Cefn Coch Uchaf, Llanrwst

Mr W I Owen, Nant y Wrach Fawr, Llanrwst

Mr & Mrs A Roberts, 9 Parc yr Eryr, Llanrwst

Mr  & Mrs Bryn Roberts, Tan y Fron, Melin y Coed

Mr E Roberts, Ty Gwyn, Llanrwst

Mr & Mrs E Roberts, Godre’r Graig, Llanrwst

Mrs G Roberts, Hendre Wen, Llanrwst

Mr S Roberts, Tyddyn Hen, Llanrwst

Teulu Fedw, Nant y Rhiw, Llanrwst

Teulu Garth y Pigau, Nant y Rhiw, Llanrwst

Teulu Blaen Ddol, Tal y Bont

Teulu Gors Wen, Carmel, Llanrwst

Teulu Henblas, Carmel, Llanrwst

Teulu Llwyn Richard, Carmel, Llanrwst

Teulu Llwyn Goronwy, Carmel, Llanrwst

Teulu Pant Siglan, Llanrwst

Teulu Rhiw, Nant y Rhiw, Llanrwst

Teulu Ty’n Twll, Nant y Rhiw, Llanrwst

Teulu Tyddyn Du, Llanrwst

Mr Allan Wheeler, Tu Uchaf, Melin y Coed, Llanrwst

Mr & Mrs Rheinallt Williams, Bryn Dyffryn, Melin y Coed, Llanrwst

T.T. Roberts a’i Gwmni, Bryn Cynhadledd, Llanbedr y Cennin

Dr Johl-Smith, Millbank, Melin y Coed 

Ms Manon Williams, Bryn Saith Eglwys, Llanddoged, Llanrwst

Mr & Mrs M Williams, Bryn Saith Eglwys, Llanddoged, Llanrwst

Rhian & Graham, Rowen

Teulu Awelfryn, Nant y Rhiw, Llarnwst

Teulu Clytiau Teg, Nant y Rhiw, Llanrwst

Teithio i'r Sioe | Getting to the Show
Teithio i'r Sioe | Getting to the Show

Y DOLYDD, FFORDD YR ORSAF, LLANRWST, LL26 ODS

Ni chaniateir ceir ar y Cae Sioe

Cars are not allowed on the Show Ground

Trwy garedigrwydd:

Mr & Mrs Euros Evans, Belmont, Llanrwst

Mr & Mrs Nelson Haerr, Meadowsweet, Llanrwst.

Mynediad | Entry
Mynediad | Entry

Mynediad:  Oedolion £8; Plant £3; tocyn Teulu: £18 (2+2)

Admission:  Adults:  £8; Children: £3; Family Ticket: £18 (2+2)

Gelli'r talu gyda cerdyn | Card payments welcome

Cyflysterau | Amenities
Cyflysterau | Amenities
Cymorth | Assistance
Cymorth | Assistance
bottom of page