top of page

Ceffylau Ysgafn | Light Horses

Cystadleuaeth  | Competition
Cystadleuaeth   | Competition
Cystadlu | Competing
Cystadlu | Competing
1
Lawrlwythwch y ddogfen gystadlu.
Llenwch y ddogfen gan ddefnyddio meddalwedd Spread Sheets.
Safiwch y ddogfen gyda'ch enw yn y teitl.
Download the competing document.
Fill in the document using  Spread Sheet software.
Save the document with your name in the title.
2
Uwchlwythwch y ddogfen a llenwch y ffurflen.
Upload the document and fill in the form.
Ceffylau Ysgafn| Light Horses
Dogfen | Document

Diolch | Thanks

3
Talu ffi cystadlu.
Pay the competing fee.
Cysylltwch ar ysgrifenydd am gymorth.
Contact the secretary for help
bottom of page