top of page

Tractors a Cherbydau | Tractors and Vehicles

Cystadleuaeth  | Competition
Cystadleuaeth   | Competition

ARDDANGOSFA O HEN DRACTORAU, PEIRIANNAU FFERM A LAND ROVER MEWN CYFLWR DA

DISPLAY OF VINTAGE TRACTORS, FARM MACHINERY AND LAND ROVERS IN GOOD CONDITION

Dewch a'ch hen beiriannau i'w dangos yn y Sioe

Bring along your vintage machinery to display at theshow

Beiriniad/Judge: I'w gadarnhau/To be confirmed

Gwobrau ymhob adran/Prizes in each section:
1st £10
2nd £5

Please send all entries, no later than 17th June 2023 with SAE to

Mr John Owen, Cefn Coch Uchaf, Llanrwst, LL26 0NT
Phone: 07703690693

E-mail: vintagefarmmachinery@sioellanrwstshow.co.uk

Ffurfleni | Forms
Ffurfleni | Forms
Lawrlwytho | Download

Os gewch chi drafferth cysylltwch gyda'r ysgrifenydd. 

If you have difficulty please contact the secetary.

Rheolau | Rules
Rheolau | Rules
bottom of page