Llanrwst

SIOE WLEDIG

RURAL SHOW

Coronafeirws: COVID-19

Gyda chalon drom y mae Pwyllgor Sioe Wledig Llanrwst wedi gwneud y penderfyniad anodd i ganslo’r Sioe eleni. Er ein bod wedi gobeithio aros tan ddiwedd mis nesaf i wneud penderfyniad, roeddem yn teimlo wedi holl ddatblygiadau yn yr wythnos ddiwethaf, bod y penderfyniad wedi ei wneud. Rydym yn sylweddoli y bydd hyn yn siom enbyd i bawb, fel y mae i ninnau hefyd, ond mae'n rhaid inni roi diogelwch y cyhoedd ar frig ein hagenda a dilyn cyngor y Llywodraeth ac Iechyd Cyhoeddus.
Rydym yn siomedig dros ben ein bod wedi gorfod gwneud y penderfyniad anodd i ganslo, ond rydym yn deall yn llwyr yr angen i weithio ar draws y diwydiant i leihau lledaeniad y clefyd pandemig hwn.
Byddwn yn delio gydag unrhyw ad-daliadau dros y dyddiau nesa. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu gyda ein hysgrifenyddes.
Ond, ar nodyn ychydig yn fwy positif, fe fydd Sioe Wledig Llanrwst yn ôl ar y 25ain o Fehefin 2022!

Edrychwch ar ôl eich gilydd yn ystod y cyfnod anodd yma 💕


It is with a heavy heart that the Llanrwst Rural Show Committee has made the difficult decision to cancel the Show this year. Although we had hoped to wait until the end of next month to make a decision, we felt that after the developments in the last week, the decision had been made. We realize that this is going to be a huge disappointment for everyone, as is ours, but we must put public safety at the top of our agenda and follow Government and Public Health advice.
We are extremely disappointed that we have had to make the difficult decision to cancel, but we fully understand the need to work across the industry to reduce the spread of this pandemic.
We will be dealing with any refunds over the next few days. Please contact the show secretary with any questions.
But, on a slightly more positive note, the Llanrwst Rural Show will be back on the 25th of June 2022!

Look after one another during this difficult time 💕

Datganiad gan Sioe Wledig Llanrwst 05/05/2021

25 : 06 : 2022

DIWRNOD ALLAN I'R HOLL DEULU

A GOOD DAY OUT FOR ALL THE FAMILY

Gwartheg, Defaid, Ceffylau

Sioe Gwn Anwes, Cynnyrch Cartref

Arddangosfa hen dractorau, Cneifio

Stondinau, Bwyd, Tent Cwrw 

Adloniant, Ffair Fach

A llawer mwy..........

Cattle, Sheep, Horses

Pet Dog Show, Home Produce

Exhibition of old tractors, Hand Shearing

Trade Stands, Food, Beer Tent

Entertainment, Fun fair

And lots more...........

Map

LL26 0DS

PARCIO | PARKING

PARCIO.PNG

Yn y newyddion | In the news

image003.jpg

Ffurfleni | Forms

FFURFLEN ARCHEBU STONDIN 2020

TRADE STAND APPLICATION FORM

FFURFLEN ARCHEBU STONDIN GREFFTAU 2020

CRAFT STAND APPLICATION FORM

RHAID GWNEUD ASESIAD RISG TÂN OS AM ARCHEBU STONDIN

A FIRE RISK ASSESSMENT MUST BE MADE IF YOU BOOK A STAND

FFURFLEN ASESIAD RISG TÂN

FIRE RISK ASSESSMENT FORM

Noddwyr | Sponsors

Prif Noddwyr    Main Sponsors
Gyda diolch i    With thanks to
Logo Cyngor.png
Cyngor
Tref
Llanrwst 
Town 
Council
thomas plant hire.PNG
llanrwst interiors.PNG
top chippy.PNG
fflam eryri.PNG
bob parry.PNG
tatws trading.PNG
Dewi Mark Williams.png
DSD Agri Ltd.png
FUW.jpg
ty.png
lle hari.PNG
s e metcalfe.jpg

Euros

Clwyd

Jones.png
Londis.PNG
Meadow Vale
llew_jones_coach_hire.fw_.png

R E Roberts    Quad Fuels     Pen y Fron     Central Garage     Conwy Valley Taxis    Ruthin Farmers   7 Teiars Nant Conwy     Bronderw    Iona Edwards   Siop Sioned    Tsunami   Nant Conwy tree services    Wynnstay   For Farmers   Ynni Coed Cymru   Brodyr Cawley    Wynner Rosettes     John Davies Scillis      Bys a Bawd     J Ll Hughes      Traed Bach     Crawford     Trefor Jones      Eifion Williams     Grade One     Dolgellau     De Leval      Iola Evans Gwasg Carreg Gwalch      Melin Wlan Trefriw     C T Roberts     

Gorlan Fwyta     Country Kennels     Tu Hwnt i'r bont      Wern Vets       Tir a Mor     DPS Mona Tractors     Danline      Y Gyrlen Gain      New Inn Geraint      Davies Clyw      C L Jones     RLD     Meirion Davies       

Y Siop Flodau

Furfleni | Forms

 

Ceffylau

Horses

FFURFLENI | FORMS

Gwartheg

Cattle

FFURFLENI | FORMS

Garddwriaeth

Horticulture

FFURFLENI | FORMS

Cwn

Dogs

FFURFLENI | FORMS

Defaid

Sheep

FFURFLENI | FORMS

Ffwr a phlu

Fur and Feather

FFURFLENI | FORMS

Crefftau Cartref

Home Crafts

FFURFLENI | FORMS

Tractors a Cherbydau

FFURFLENI | FORMS

RHELOAU'R GYMDEITHAS

SOCIETY RULES

IMG_4170.JPG