Llanrwst

SIOE WLEDIG

RURAL SHOW

27 : 06 : 2020

DIWRNOD ALLAN I'R HOLL DEULU

A GOOD DAY OUT FOR ALL THE FAMILY

Gwartheg, Defaid, Ceffylau

Sioe Gwn Anwes, Cynnyrch Cartref

Arddangosfa hen dractorau, Cneifio

Stondinau, Bwyd, Tent Cwrw 

Adloniant, Ffair Fach

A llawer mwy..........

Cattle, Sheep, Horses

Pet Dog Show, Home Produce

Exhibition of old tractors, Hand Shearing

Trade Stands, Food, Beer Tent

Entertainment, Fun fair

And lots more...........

Map

LL26 0DS

PARCIO | PARKING

Yn y newyddion | In the news

Ffurfleni | Forms

FFURFLEN ARCHEBU STONDIN 2020

TRADE STAND APPLICATION FORM

FFURFLEN ARCHEBU STONDIN GREFFTAU 2020

CRAFT STAND APPLICATION FORM

FFURFLEN ASESIAD RISG TÂN

FIRE RISK ASSESSMENT FORM

Noddwyr | Sponsors

Prif Noddwyr    Main Sponsors
Gyda diolch i    With thanks to
Cyngor
Tref
Llanrwst 
Town 
Council
thomas plant hire.PNG
top chippy.PNG
fflam eryri.PNG
bob parry.PNG
tatws trading.PNG
FUW.jpg
ty.png
lle hari.PNG
s e metcalfe.jpg

Euros

Clwyd

Jones.png
Londis.PNG
Meadow Vale

R E Roberts    Quad Fuels     Pen y Fron     Central Garage     Conwy Valley Taxis    Ruthin Farmers   7 Teiars Nant Conwy     Bronderw    Iona Edwards   Siop Sioned    Tsunami   Nant Conwy tree services    Wynnstay   For Farmers   Ynni Coed Cymru   Brodyr Cawley    Wynner Rosettes     John Davies Scillis      Bys a Bawd     J Ll Hughes      Traed Bach     Crawford     Trefor Jones      Eifion Williams     Grade One     Dolgellau     De Leval      Iola Evans Gwasg Carreg Gwalch      Melin Wlan Trefriw     C T Roberts     

Gorlan Fwyta     Country Kennels     Tu Hwnt i'r bont      Wern Vets       Tir a Mor     DPS Mona Tractors     Danline      Y Gyrlen Gain      New Inn Geraint      Davies Clyw      C L Jones     RLD     Meirion Davies       

Y Siop Flodau

Furfleni | Forms

 

Ceffylau

Horses

Gwartheg

Cattle

Garddwriaeth

Horticulture

Cwn

Dogs

Defaid

Sheep

Ffwr a phlu

Fur and Feather

Crefftau Cartref

Home Crafts

Tractors a Cherbydau

RHELOAU'R GYMDEITHAS

SOCIETY RULES

IMG_4170.JPG

RHAID GWNEUD ASESIAD RISG TÂN OS AM ARCHEBU STONDIN

A FIRE RISK ASSESSMENT MUST BE MADE IF YOU BOOK A STAND